Son yazılar
 • Tıp Hukuku Nedir?
  Genel Hukuk
  17 Şubat 2020
  Tıp hukukunun diğer adı sağlık hukuku olarak geçmektedir. Sağlık sektöründe hizmet veren kurumlar ve bu kurumlardan hizmet alan kişilerin haklarının ve sorumluluklarının yer aldığı h...
 • İş Hukuku Nedir? Hangi Hukuk Dallarıyla Yakından Alakalıdır?
  Genel Hukuk
  17 Şubat 2020
  İş hukuku; işçilerin haklarının korunması amacıyla oluşturulmuş bir hukuk dalıdır. Bu bağlamda, hukuk kuralları arasında işçiyi sonuna kadar koruyan hükümler bulunmaktadır. Emredic...
 • Bilişim Hukuku Neden Bu Kadar Önemlidir?
  Genel Hukuk
  17 Şubat 2020
  Teknolojinin gelişmesi ve internetin yaygınlaşmasına paralel olarak internette işlenen suçların sayısı bir hayli artmaktadır. Tehdit, hakaret, taciz, hesap çalınması, kişisel hakların i...
 • Miras Hukuku Nedir? Temel Kavramları Nelerdir?
  Miras
  15 Şubat 2020
  Miras hukuku; bir kişinin ölmesi veya gaip olması halinde o kişiye dair tüm malvarlığının kime veya kimlere kalacağını belirleyen hukuk dalı olarak bilinmektedir. Bu noktada, mirasçı ka...
 • Hukuk Sistemleri Nelerdir?
  Genel Hukuk
  14 Şubat 2020
  Hukuk sistemleri; dört farklı kategoride incelenmektedir. Kıta Avrupası hukuk sistemi, Anglo Amerikan hukuk sistemi, İslam hukuku sistemi ve Sosyalist hukuku sistemi olarak kategoriler sınıflan...
 • İflas Organları Nelerdir?
  İcra
  13 Şubat 2020
  Alacakların zamanında ödenmediği hallerde ilk olarak alacaklı tarafından borçluya icra takibi yapılmaktadır. Bu noktada, Ticaret Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar üzerine borçlu...
 • İcra Organları Nelerdir?
  İcra
  13 Şubat 2020
  İcra organları; asıl ve yardımcı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Asıl icra organları içerisinde icra dairesi, icra mahkemesi, yargıtay dairesi bulunmaktadır. Yardımcı icra or...
 • Dava Ehliyeti Nedir ?
  Dava
  13 Şubat 2020
  Medeni hukukta bulunan fiil ehliyetinin karşılığı; dava ehliyeti olmaktadır. Bu noktada, dava ehliyetine sahip olan kişilerin ergin ve ayırt etme gücüne sahip oldukları anlaşılm...
 • İcra ve İflas İşlemlerine Dair İtirazlar Nasıl Yapılmaktadır?
  İcra
  13 Şubat 2020
  İcra ve iflas işlemlerine dair bilhassa borçlu kişilerin birtakım itiraz hakları bulunmaktadır. Borçlu kişisi, icra takibinde itirazını ödeme emrini çıkartan icra dairesine yapmalı...
 • Boşanma Nedenleri Nelerdir?
  Boşanma
  13 Şubat 2020
  Medeni hukuk içerisinde önemli bir yere sahip olan boşanma kavramının birtakım sebepleri bulunmaktadır. Boşanma sebepleri; belirli başlıklar altında incelenmektedir.   Mutlak v...