İcra Organları Nelerdir?
Şubat 13, 2020
hukuk
Paylaş

İcra organları; asıl ve yardımcı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Asıl icra organları içerisinde icra dairesi, icra mahkemesi, yargıtay dairesi bulunmaktadır. Yardımcı icra organları arasında genel mahkemeler, bölge adliye mahkemeleri, cumhuriyet savcılığı ve adalet müfettişleri yer almaktadır.  

Asıl İcra Organları Nelerdir?  

İcra dairesi; asıl icra organları arasında bulunmaktadır. Asıl icra organları; sadece icra işleri ve bu işlerle alakalı olarak ortaya çıkan denetim ve uyuşmazlıkların çözümü için kurulmuş kurumlardır. Buna ek olarak, kanun yollarına başvurmak için asıl icra organlarından yardım almak gerekmektedir.  

İcra dairesi; icra teşkilatının en temel organı olarak bilinmektedir. Her türlü icra işlerinden birinci derecede sorumludur. İcra takipleri veya icra memurlarının şikayet edilmesi gibi işlemlerin hepsinde ilk olarak icra dairesine başvurmak gerekmektedir. Her bölgede belirli sayıda icra dairesi yer almaktadır. İlgili bölgenin nüfus ve iş yoğunluğuna göre orada kurulacak olan icra dairesinin sayısına karar verilmektedir. İcra dairesinin başında icra müdürü bulunmaktadır. İcra dairesindeki her şeyden icra müdürü sorumludur.  

İcra mahkemesi; icra dairesinin yapmış olduğu işlemlerin kanuna uygun olup olmadığını denetlemektedir. Ayrıca, bu işlemlerin doğru olup olmadığına bakmaktadır. Bunun yanı sıra, birtakım icra işlemlerinden yalnızca icra mahkemeleri sorumludur. İcra mahkemeleri; icra dairesinin üzerinde yer almaktadır.  

Asıl icra organları arasında Yargıtay’ın icra ve iflas işlerine bakan daireleri de bulunmaktadır. İcra takibi sırasında birçok dava açılmaktadır. Bu davalara dair mahkemelerin vermiş oldukları kararlar ve itirazların kaldırılması veya icra memurları hakkında icra mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara dair kanun yoluna başvurulduğu takdirde söz konusu başvurular; Yargıtay’ın icra ve iflas işlerine bakan daireleri tarafından incelenmektedir. Ayrıca, inceleme sonucu yine bu daireler tarafından karara bağlanmaktadır.  

Yardımcı İcra Organları Nelerdir?  

Yardımcı icra organları arasında genel mahkemeler, savcılar ve adalet müfettişleri yer almaktadır. İcra mahkemelerinin dışında genel mahkemelerin de icra ve iflas hukukuna dair birtakım sorumlulukları bulunmaktadır. İflas davalarına genel mahkemeler bakmaktadır. Bunun yanı sıra, borçtan kurtulma, itirazın iptali ve geri alma davaları yine genel mahkemeler tarafından incelenmektedir.