İcra ve İflas İşlemlerine Dair İtirazlar Nasıl Yapılmaktadır?
Şubat 13, 2020
hukuk
Paylaş

İcra ve iflas işlemlerine dair bilhassa borçlu kişilerin birtakım itiraz hakları bulunmaktadır. Borçlu kişisi, icra takibinde itirazını ödeme emrini çıkartan icra dairesine yapmalıdır. Borçlunun icra takibine dair itirazını yazılı olarak hazırlaması ve imzalamasının ertesinde icra dairesinde sözlü olarak sunmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yanı sıra, borçlunun itiraza dair sebebini açıklaması gerekmektedir. Yazılı belgede sadece itiraz ediyorum cümlesinin geçmesi halinde borca itiraz ettiğine dair bir yargı kabul edilmektedir.  

Ödeme Emrine İtiraz Nasıl Yapılır?  

Borçlunun kendisine ulaşan ödeme emrine belirli sebeplerden dolayı itiraz hakkı bulunmaktadır. Borcun zamanaşımına uğraması, borcun olmaması, borcun bitmesi, borcun vadesinin gelmemesi, borca dair senedin altındaki imzanın farklı birisine ait olması gibi sebeplerden dolayı ödeme emrine itiraz etme hakkı vardır. Ödeme emrine itirazın en geç yedi gün içerisinde icra dairesine yapılması gerekmektedir. Ancak, borçlunun geçerli bir sebepten dolayı itiraz süresini aştığı hallerde tekrardan itiraz etmesine izin verilmektedir. Bu itiraza gecikmiş itiraz adı verilmektedir.  

İcra dairesinin olduğu yerdeki icra mahkemesine yapılan gecikmiş itiraz; borçlunun haczedilmiş mallarının paraya çevrilmesine kadar olan engelin ortadan kalktığı günden itibaren üç gün içerisinde yapılmak zorundadır. Ödeme emrine itirazın imzaya ve borca itiraz olmak üzere iki şekilde yapıldığını söylemek gerekir.  

İmzaya İtiraz Nasıl Yapılır?  

Alacaklının bir senede dair icra takibi yapması halinde borçlunun senedin altındaki imzanın kendisine ait olmadığına dair itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bu hakka imzaya itiraz hakkı denilmektedir. Ancak, resmi senetler için imzaya itiraz etme hakkı bulunmaz. Bu gibi hallerde, borçlu kişi, imzanın kendisine ait olmadığını iddia edemez. Yalnızca genel mahkemelere giderek sahtelik davası açabilir. Buna ek olarak, borçlunun itiraz ederken imzaya itiraz ettiğini net bir şekilde belirtmesi gerekir. Aksi takdirde, borca itiraz ettiği kabul edilecektir.  

Borca İtiraz Nasıl Yapılır?  

Ödeme emrine itiraz seçeneklerinde borçlunun imzanın kendisine ait olmadığını belirttiği itirazlar dışındaki tüm itirazları; borca itiraz olarak kabul edilmektedir. Bir başka deyişle, borçlunun borca itiraz ettiğini özel olarak belirtmesine gerek yoktur.