İflas Organları Nelerdir?
Şubat 13, 2020
hukuk
Paylaş

Alacakların zamanında ödenmediği hallerde ilk olarak alacaklı tarafından borçluya icra takibi yapılmaktadır. Bu noktada, Ticaret Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar üzerine borçlunun tüm mal varlığı inceleme altına alınmaktadır. Sonuç olarak, borca karşılık gelen mal varlıklarına el konularak söz konusu borçlar ödenmektedir. Tüm bu sürecin iflas adı verilen takip yolunu tanımlandığını söylemek gerekir.  

İflas Takibi Nedir?  

İflas takibi; icra ve iflas hukukunda külli icra olarak geçmektedir. Yalnızca para ve teminat alacaklarında söz konusu olmaktadır. İlk olarak, borçlunun hacze uygun olan tüm mal varlığı incelenmektedir. İflas takibinde borçlunun iflasını isteyen tek bir alacaklı değil tüm alacaklıların alacakları talep edilmektedir. Ancak, yalnızca iflasa tabi olan borçluların bu yolu izleyebileceğini söylemek gerekir. Bunun yanı sıra, borcunu ödemek için elinde nakit parası olmayan ve bir an önce bu borçtan kurtulmak isteyen borçlunun kendi iflasını istemesi söz konusu olmaktadır. İflas takibinde alacaklılar arasında eşitlik ilkesinin gözetildiğini söylemek gerekir. İflas kararı; Ticaret Mahkemeleri tarafından verilmektedir.  

Resmi ve Özel İflas Organları Nelerdir?  

Resmi iflas organları arasında icra dairesi, icra mahkemesi, iflas dairesi ve ticaret mahkemesi yer almaktadır. Özel iflas organları arasında ise iflas dairesi, iflas bürosu ve alacaklılar toplantısı bulunmaktadır.  

İcra dairesi; iflas takibinin başlatılmasından sorumludur. İflas dairesi ise Ticaret Mahkemeleri tarafından verilen iflas kararının ilgili kurum veya kuruluşlara bildirilmesinden sorumludur. Ticaret mahkemesinin görevleri ise daha fazladır. Alacaklı, borçlunun borcunu ödemediği hallerde ona karşı iflas davası açmaktadır. Ticaret Mahkemeleri ise iflas davasının sonucuna karar vermektedir. Bunun yanı sıra, iflasın kapanmasından veya ertelenmesinden Ticaret Mahkemeleri sorumludur. Ayrıca, iflasın uygulanmasına veya kaldırılmasına karar vermektedir. Ödeme emrine dair itirazların kaldırılması talepleri yine Ticaret Mahkemeleri tarafından incelenmektedir. Kambiyo senetlerine dair iflas yolundaki şikayetlerden yine Ticaret Mahkemeleri sorumlu olmaktadır.  

İcra mahkemesi ise icra ve iflas dairelerinin işlemlerine dair yapılan şikayetleri incelemektedir. Bunun yanı sıra, birinci alacaklılar toplantısı sonucunda aday gösterilen iflas dairesinin üç üyesini belirlemektedir. Konkardato süresinin verilmesinden ve konkardato komiserinin atanmasından yine icra mahkemeleri sorumlu olmaktadır.