Son yazılar
 • Vergi Hukuku
  Vergi
  26 Şubat 2023
  Vergi hukuku, her ülkenin ekonomik yapısını düzenleyen ve ülkenin vergi sistemi üzerinde yargı yetkisi sağlayan bir hukuk dalıdır. Vergi hukukuna ilişkin düzenlemeler, vergi kanunları, v...
 • Kıymetli Evrak Hukuku
  Evrak
  27 Nisan 2021
  Kıymetli Evrak Tanımı ve Özellikleri Kıymetli evrak uygulamada daha çok senet olarak bildiğimiz ama çok geniş bir hukuk dalıdır. Kıymetli evraklar ticaret kanunu hükümlerine tabidir. ...
 • Sigorta Hukuku Nedir?
  Genel Hukuk
  16 Aralık 2020
  Sigorta Hukuku Sigorta, bireylerin ekonomik ve sosyo-ekonomik hayatlarını olabilecek herhangi bir tehlikeye karşı korumak için düzenlenen teminattır. Her türlü zarar ve masraf doğuran son...
 • İnfaz Nedir? İnfaz Ertelenmesi Ne Demektir?
  İnfaz
  29 Mayıs 2020
  İnfaz kısaca, bir suç hakkında hükmedilen cezanın yerine getirilmesidir. İnfaz, yargı aşamasının bitmiş ve cezanın kesinleşmesinden sonra suçlunun karar verilen duruma göre cezasının...
 • Miras Davalarında Süreç Nasıl İşler
  Dava
  29 Mayıs 2020
  Miras, ölümü gerçekleşen ya da gerçekleşecek kişinin mal varlığı ve borç yükümlülüğünün belirlenen mirasçılarına geçmesidir. Kişi öldükten sonra gerçekleşen miras haklarıy...
 • Anlaşmalı Boşanma Ve Çekişmeli Boşanma Süreçleri
  Boşanma
  7 Mayıs 2020
  Boşanma, yasal olarak tesis edilmiş evlilik kurumunu yine yasal olarak sona erdirme işlemidir. Boşanmanın nedenleri arasında eşlerden birinin aldatması, şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlili...
 • İflas Sonrası Hukuki Süreç Nasıl İşler
  İflas
  7 Mayıs 2020
  İflas Nedir? Borç mükellefiyetini yerine getiremeyen kişi ya da işletme ile ilgili kullanılan bir kavramdır. Bu, bir mahkeme kararının başlatılmış olduğu yasal durumu tanımlamaktadı...
 • Kıdem ve İhbar Tazminatlarında Dava Süreci Nasıl İşler?
  Dava
  7 Mayıs 2020
  Kıdem tazminatı dava süresi işçinin kıdem tazminatı hakkını elde edebilmesi açısından önemli olmaktadır. İşçi işten ayrıldıktan sonra 10 yıl boyunca kıdem tazminatı için dava a...
 • Medeni Kanun’un Kadınlara Tanıdığı Haklar
  Genel Hukuk
  7 Mayıs 2020
  Medeni Kanun’un kabulü Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra birçok ülkede var olan medeni kanunların incelenerek elenmesi ve en uygun olanının seçilmesi yöntemiyle gerçekleşmiştir. Bu n...
 • Velayet Davası Nedir ? Kime Verilir ?
  Velayet
  7 Mayıs 2020
  Velayet Nedir? Kısaca velayet, kısıtlıların ve reşit olmayanların (18 yaşından küçük olanlar) mallarının yönetimi, bakımları, eğitimleri ve temsil edilmeleri amacıyla kanun koyuc...