Anlaşmalı Boşanma Ve Çekişmeli Boşanma Süreçleri
Mayıs 7, 2020
hukuk
Paylaş

Boşanma, yasal olarak tesis edilmiş evlilik kurumunu yine yasal olarak sona erdirme işlemidir. Boşanmanın nedenleri arasında eşlerden birinin aldatması, şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin sarsılması, eşlerden birinin suç işlemesi, evi terk etmesi bulunabilir ve bu sayılan nedenler boşanma nedeniyle açılan davada geçerli nedenlerdir.

Boşanma süreci paylaşılan konutların, taşınmazların, binek araçların, malların paylaşılmasını,  varsa müşterek çocukların kimin velayeti altında olacaklarının ve tarafların maddi veya manevi yükümlülüklerinin belirlenmesini gerektirir, bu nedenle boşanma meşakkatli bir süreçtir. Taraflar arasında bu süreçte bir çatışma meydana gelmesi de süreci uzatabilir ve zorlaştırabilir. Tarafların anlaşabilmesi ve davanın niteliğinin anlaşmalı boşanma davası olması da süreci kolaylaştıracaktır. Çekişmeli boşanma davalarının süreleri 1,5 yıla kadar çıkabilirken anlaşmalı boşanma davaları davanın görüldüğü gün sonlanabilir ve tarafların anlaştığı şartlara göre hakim tarafından hüküm verilebilir.

Öncelikle boşanma da tıpkı evlenme gibi aceleyle alınmaması gereken bir karardır ve her ne kadar boşanma sürecinde olunsa da taraflar birbirlerine saygıyla ve anlayışla süreci yürütmelidir. Saygı ve anlayış çerçevesinde süreç devam ettirilirse, iki taraf için de oldukça kolay bir şekilde boşanma davası sonuçlanır.

Ücretsiz Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Ücretsiz boşanma davası nasıl açılır sorusu kolayca cevaplanabilecek bir sorudur. Taraflar ikametgahlarına en yakın aile mahkemesine başvurarak bir ücret ödemeksizin yazdıkları bir boşanma davası dilekçesi ile dava açabilirler. Bu dilekçede boşanma nedeni belirtilmeli, boşanma nedenine ilişkin deliller sunulmalıdır. Kişilerin bir avukata başvurmaları halinde ise vekalet ücreti ve avukatlık masraflarının ödenmesi söz konusu olabilir. Eğer avukata başvurulmadan, taraflar tarafından boşanma sürecini kolay bir şekilde düzenlenebilirse dava süreci o şekilde devam edebilir. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Tarafların anlaşmalı boşanma davası yoluyla boşanmayı tercih etmeleri durumunda tarafların üzerinde kesin olarak anlaşabilecekleri bir boşanma protokolü hazırlamaları gerekmektedir. Tarafların hazırlayacakları bu boşanma protokolünde bir eksik ve boşluk olmaksızın, taşınmaz mal, binek araç, ziynet eşyaları, müşterek banka hesaplarındaki para, varsa çocuğun velayetini kimin üstleneceği, çocuğun ya da taraflardan birinin gereksinimi için verilecek nafaka miktarı tam olarak belirlenmelidir. Boşanma davası açılırken boşanmanın anlaşmalı olduğunun belirtildiği bir boşanma davası dilekçesi ve dilekçenin yanına hazırlanan ve her iki tarafça imzalanan anlaşma da eklenmelidir. Tarafların mutabakatlarını sürdürmesi durumunda boşanmaları bu anlaşma hükümlerine göre olur. Bu aşamadan sonra anlaşmadaki hükümler bağlayıcıdır. Anlaşmalı boşanma davaları, eğer durum uygun olursa, halk tabiriyle “tek celsede” sona erebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası ise anlaşmalı boşanma davasına göre daha zorlu, daha uzun sürebilen ve insanın kafasını karıştırabilen bir süreçtir. İnsanların akıllarında çekişmeli boşanma davası nasıl sonuçlanır, çekişmeli boşanma davası nasıl düşer, ne kadar sürer, çocuğun velayeti kimde olur gibi sorular olabilir. Taraflardan birinin boşanmak istememesi veya müşterek taşınmazlara, binek araçlara, mallara, maddi birikimlere tek başına sahip olmaya çalışması çekişmeli boşanma davası süreçlerini zorlaştırabilecek durumlardan bazılarıdır. Hem davalı, hem davacı tarafından sürekli takip edilmesi lazım olan çekişmeli boşanma davası, beklenilenden uzun sürebilir.

 Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davaları gibi tarafların anlaşarak ve beraber niyet bildirerek hemen bitirebilecekleri bir süreç olmadığından ve mallar, çocuğun vilayeti gibi birçok tartışma konusu su yüzüne çıkabileceği için dikkat gerektirir. Çekişmeli boşanma davalarının davacı ve davalı tarafından takip edilmesi gerekmektedir. Davacı veya davalı taraf duruşmalara katılmazsa dava sürecinde karşı taraftan bir hak iddiasında bulunamaz. Eğer her iki taraf da duruşmada bulunmazsa çekişmeli boşanma davası düşer. Anlaşmalı boşanma davalarında ise böyle bir durum beklenmemektedir. Gerekirse çekişmeli boşanma davalarında boşanma nedenlerine ilişkin deliller sunulabilmekte, şahitler dinlenebilmektedir. Ayrıca çekişmeli olan boşanma süreçlerindeki mal paylaşımları, hakim tarafından boşanmaya hükmedilmesinden sonra ayrı bir davada görüşülür ve karara bağlanır. Eğer taraflardan birinin müşterek mallara, birikimlere tek başına sahip olmak istemesi şüphesi varsa mallara, banka hesaplarına, birikimlere tedbir konulabilir. Anlaşmalı boşanma davalarında tüm bu tartışma konularını taraflar dava açılmadan önce anlaşarak çözecekleri için dava süreci daha hızlı ilerler ve tartışmalarla tıkanmaz. İki taraf için de en uygun durum, anlaşmalı boşanma davası yoluyla boşanma sürecine devam etmek olacaktır.