İnfaz Nedir? İnfaz Ertelenmesi Ne Demektir?
Mayıs 29, 2020
hukuk
Paylaş

İnfaz kısaca, bir suç hakkında hükmedilen cezanın yerine getirilmesidir. İnfaz, yargı aşamasının bitmiş ve cezanın kesinleşmesinden sonra suçlunun karar verilen duruma göre cezasının gerçekleştirilmesidir. Hukuksal olarak verilen cezayı yerine getiren kişiye infazcı denir. Mahkemeler tarafından, verilmiş olan hapis cezasının ertelenmesine de infaz ertelenmesi denir. Bu durumda verilen hapis cezası belirlenen başka bir güne kadar uygulanmayacaktır. Hapis cezasının ertelenmesi belirli koşul durumunda 2 yılı geçmiyorsa mahkeme tarafından ertelenir. Eğer suçlu 18 yaşından küçük ve 65 yaşından büyükse 3 yılı geçmiyorsa ertelenir. Gerekli olan koşul 3 aylık bir süre boyunca daha önce hiç hapis cezası almamış olmasıdır. İnfaz ertelenmesi ise zaten kesinleşmiş olan hapis cezasının ertelenmesidir.

İnfaz Hukukunun Amacı Nedir?

İnfaz hukukunun amacı suç işlenmesini önlemek, suçlu olan kişinin yeniden suç işlemesini önlemek, topluma suça ve suçlulara karşı korumak, suçlunun cezasını çektikten sonra topluma karışarak yeniden sosyal olmasını sağlamak, suçlunun doğru bir şekilde kanunlara uygun olarak saygılı bir şekilde yaşamını devam ettirmesini sağlamaktır. İnfaz hukukunun bazı temel ilkeleri vardır. Bunlar, hukuk devleti ilkesi, insan onurunun dokunulmazlığı, eşitlik ve sosyal devlettir. Hukuk devleti ilkesi ile insanı değersiz olduğunu gösteren buna bağlı olarak insanı küçük düşürücü cezalar hukuk devleti ilkesi içerisinde yer alamaz. İnfaz yerine getirilirken bu ilkeye uyulması şarttır. İnsan onurunun dokunulmazlığı ilkesi ile birlikte insanın suçlu olmasına rağmen onurunun yok sayılacağı cezalar verilmez. İnfazın kararı verilirken suçlunun sadece bir insan olduğu göz ardı edilemez. Eşitlik ilkesi ile yargıyı uygulayan kurumların ve kişilerin herkese eşit bir şekilde hukuk kurallarına göre ceza vermesi gerekir. Bu durumda suçlunun cezası verilirken, diline, dinine ve cinsiyetine bakılmaz. Sosyal devlet ile hükümlünün infazı uygulanırken onuru göz ardı edilmeden bu duruma uygun olarak olanaklar sağlanmalıdır. Suçlunun bakımı ve sosyalleşmesi göz önünde tutulmalıdır.

İnfazın Ertelenmesi

İnfazın ertelenmesi belirli koşul ve durumlarda olur. Bunlar, akıl hastalığı sebebiyle, akıl hastalığı dışında bir hastalığın sebebiyle, gebelik ve doğum sebebiyle, son olarak istek üzerine infazın ertelenmesidir. Eğer suçlunun herhangi bir akıl hastalığı varsa, bu hastalığı geçene kadar infazına karar verilmez. İyileşene kadar ertelenir. Hükümlü gerekli sağlık koşullarının sağlanabilmesi ve başka nedenlerden dolayı bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Hükmü verilmiş kişinin sağlık kurumunda geçirdiği süreler cezaevinde geçirilmiş sayılır. Eğer hükümlü bir sağlık kurumuna yatacak kadar ciddi bir hastalığı yoksa cezasını cezaevindeki özel bölümlerde geçirir. Eğer suçlunun sağlık durumu infaz verilmesi açısından risk teşkil ediyorsa hükümlünün cezası, hükümlü iyileşene kadar ertelenir. Hükümlünün iyileşme süreci Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen bir hastanede geçirilir. Hamile olan kadınların cezası ise doğumla birlikte 6 ay sonraya kadar ertelenir. Eğer hapis cezası doğumdan sonra olduysa suçlunun doğum yaptığı tarihten sonraki 6 ay kadar geçerlidir. Ama eğer suçlunun çocuğu artık belirli sebeplerden dolayı, çocuğun ölmesi ya da çocuğun başka birine verilmesi gibi, suçluyla birlikte değilse 6 ay değil doğumdan sonra 2 ay kadar bir süre ile ertelenir. Belirli istekler üzerine infazın ertelenmesi Cumhuriyet Başsavcılığına taşınır ve infazın ertelenip ertelenmeyeceği Başsavcılığına bağlıdır. Eğer ertelenmesine karar verilmişse bu ertelenme 1 yıllık bir süreyi aşmaz. Ertelenme kararı en fazla 2. defaya istenebilir. Yani infaz en fazla 2 sene ertelenebilir. Suçlu, terör suçlarından ve cinsel suçlar gibi suçlardan yargılanıyorsa infaz cezası ertelenemez.