Tıp Hukuku Nedir?
Şubat 17, 2020
hukuk
Paylaş

Tıp hukukunun diğer adı sağlık hukuku olarak geçmektedir. Sağlık sektöründe hizmet veren kurumlar ve bu kurumlardan hizmet alan kişilerin haklarının ve sorumluluklarının yer aldığı hukuk dalıdır. Ancak, bu hukuk dalının aynı zamanda idare hukuku ile beraber ceza hukuku kapsamında ele alındığını söylemek gerekir. Sağlık politikalarının değişmesinden dolayı sağlık ve tıp hukuku çok daha önemli hale gelmektedir. Birçok avukat; sağlık hukuku alanında uzmanlaşmayı tercih etmektedir. 

Sağlık hukukunun neden gerekli olduğu yıllardan bu yana tartışılmaktadır. Ancak, hem hekimlerin hem de hastaların sahip oldukları hakları bilmesi ve buna göre davranması gerekmektedir. Hekimler; yapmış oldukları operasyonlarda bilinçli bir şekilde hareket etmek zorundadır. Tıp dünyasının gelişme kaydetmesi ve doktorların kendi alanlarında uzmanlaşabilmeleri adına sağlık hukukunun oldukça önemli olduğunu ifade etmek gerekir. 

Sağlık Hukukunun Geçmişi 

Her vatandaşın kaliteli yaşam sürme hakkı bulunmaktadır. Devlet; vatandaşlarına kaliteli yaşam sürdürebilmeleri adına gerekli olan şartları sağlamakla yükümlüdür. Bu noktada, kanun ve yönetmelikler sayesinde gereken düzenlemeler yapılmaktadır. Bir ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin kaliteli yaşam fırsatlarından nasiplenmesi noktasında bu düzenlemelerin oldukça önemli olduğunu ifade etmek gerekir. Sağlıkla ilgili kanun, yönetmelik ve düzenlemeler de kendi kategorisinde aynı amacın gerçekleşmesini sağlayan tedbirler arasında bulunmaktadır. 

Hasta hakkı kavramı; 1981 yılında yayınlanan Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Söz konusu bildirge; kısa zamanda tüm dünya tarafından benimsenmiştir. Bu bildirgeyi benimseyen ülkeler arasında Türkiye de bulunmaktadır. Bu noktada, Türk Tabipler Birliği devreye girerek hasta haklarının genişletilmesine dair birtakım düzenlemeler yapmıştır. Tabipler Birliği tarafından yayınlanan bildirge; bilhassa doktor ile hasta arasındaki iletişimin etik kurallar çerçevesinde gerçekleşmesini amaçlamaktadır. Buna ek olarak, her insanın kayıtsız şartsız sağlık hizmetinden faydalanması hedeflenmektedir. 

Doktor ve Hasta Hakları Nelerdir? 

Sağlık Kanunu; hem doktor hem de hasta haklarının karşılıklı olarak korunmasını hedeflemektedir. Her iki tarafın da haklarının sınırları çizilmektedir. 3359 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu; bu konudaki genel çerçeveyi belirlemektedir. Çıkarılan yönetmelikler sayesinde doktor ile hasta arasındaki ilişki biçiminden tutun da tarafların sahip oldukları haklara kadar her türlü detay belirlenmektedir. 

Sağlık hukukuna göre her hastanın doğru bilgi alma hakkı vardır. Bunun yanı sıra, doktorların hastayı doğru olarak bilgilendirmesi gerekmektedir. Ameliyat ve muayene sırasında doktorların hastaya ihtiyaç duyduğu bilgileri verme gibi hak ve sorumlulukları bulunmaktadır. 

Doktorların işlerine çok fazla önem vermesi gerekmektedir. Kendisinden kaynaklı operasyonlardan ve hatalardan kendisi sorumlu tutulmaktadır. Bir doktor tarafından yanlış operasyon yapılması ve hatalar; hasta haklarının ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. Doktorların yapmış oldukları hatalardan emin olan hasta ve hasta yakınlarının haklarını aramaları noktasında yetkili makamlara başvurma hakkı bulunmaktadır. Sonuç olarak, iş hukukunda olduğu gibi sağlık hukukunda da doktor ve hasta arasındaki ilişkiler belirlenmektedir.