Bilişim Hukuku Neden Bu Kadar Önemlidir?
Şubat 17, 2020
hukuk
Paylaş

Teknolojinin gelişmesi ve internetin yaygınlaşmasına paralel olarak internette işlenen suçların sayısı bir hayli artmaktadır. Tehdit, hakaret, taciz, hesap çalınması, kişisel hakların ihlal edilmesi gibi unsurlara internet ortamında çok fazla rastlanmaktadır. Bu noktada, internet hukuku olarak bilinen bilişim hukuku belirleyici olmaktadır. 

Bilişim hukuku; sayısal bilginin paylaşımını konu almaktadır. İnternetin kullanılmasına dair yasal çerçevenin bilişim hukukuna göre belirlendiğini söylemek gerekir. Gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramların bilişim hukuku kapsamında incelendiği aşikardır. 

İnternet Hukuku Nedir? 

Bilgi teknolojisi hukuku; bilişim hukuku kapsamında bulunmaktadır. Bilgi teknolojisi hukukunun kapsamı oldukça geniştir. Bilgisayar programlarının dağıtılması ve dijital hale getirilen bilginin dağıtılması ile ilgili tüm hükümlerin bilgi teknolojisi hukuku içerisinde olduğunu ifade etmek gerekir. 

İnternet hukuku ise daha çok internetin kullanılmasıyla alakalı durumları incelemektedir. 2000’li yıllar ile beraber öncelikli olarak herkesin evine giren internet; yıllar içerisinde akıllı telefonlar sayesinde her saniye ulaşılabilen bir nitelik kazanmıştır. Bu noktada, internetin yanlış insanların elinde oldukça tehlikeli bir silaha dönüşebileceğini söylemek gerekir. 

İnternetin kontrol altına alınması ve sınırlarının belirlenmesi şarttır. Ayrıca, internet kullanımına dair suçların ne olduğunun ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu bağlamda, internet hukuku; diğer hukuk dallarıyla ilişki içerisindedir. İnternet erişimi ve kullanımı başta olmak üzere ifade özgürlüğü ve yargılama, güvenlik gibi unsurların internet hukukuyla yakından alakalı olduğunu ifade etmek gerekir. Bu tür kriterlerin internet hukukunun geliştirilmesinde ve suçların belirlenmesinde önemli bir yeri bulunmaktadır. 

İnternet; tüm dünyada oldukça hızlı bir şekilde değişmekte ve gelişmektedir. Bu değişime bazı ülkelerin hızlı bir şekilde ayak uydurması söz konusu iken bazı ülkelerin ise geride kaldığını söylemek gerekir. İnsanlar arasındaki uçurumun gözle görülür seviyeye gelmesi; internet kullanımıyla alakalıdır. Devletin değişimlere en zor ayak uyduran yapı olduğu aşikardır. Ancak, devlet, internetle alakalı tüm değişimleri yakından takip etmek zorundadır. İnternetin yakından takip edilmesi; internet yasalarının ortaya çıkarılması noktasında belirleyici olmaktadır. Ancak, yasaların bir anda çıkarılması pek kolay değildir. Bilhassa Türkiye’nin bu konuda geri kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Bilişim Suçları Nelerdir? 

İnternet kullanıcılarının bilişim suçları hakkında detaylı bilgiye sahip olması gerekmektedir. Bu sayede, yasal haklarına dair net fikirler edinmiş olurlar. Herhangi bir bilişim sistemine izinsiz bir biçimde girmek; bilişim suçları arasında bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, bilişim sistemini bozmak veya giriş işlemlerini engellemek; bu kategoride değerlendirilmektedir. 

Banka kartlarının izinsiz bir biçimde kopyalanması ve kullanılması; en sık rastlanılan bilişim suçları arasında yer almaktadır. Casus yazılım kullanmanın da bilişim suçları arasında değerlendirildiğini ifade etmek gerekir. Sonuç olarak, bu suçlarla alakalı olarak kişisel bir ihlal yaşayanların kısa zamanda bilişim hukuku avukatı ile temasa geçmesi gerekmektedir. Bilişim suçlarının tespit edilmesi diğer suçlara kıyasla oldukça kolaydır.