Boşanma Nedenleri Nelerdir?
Şubat 13, 2020
hukuk
Paylaş

Medeni hukuk içerisinde önemli bir yere sahip olan boşanma kavramının birtakım sebepleri bulunmaktadır. Boşanma sebepleri; belirli başlıklar altında incelenmektedir.  

Mutlak ve Nisbi Boşanma Nedenleri Nelerdir?  

Mutlak boşanma nedenleri; bir boşanmanın gerçekleşmesi adına yeterli olabilecek niteliktedir. Buna ek olarak, bu sebeplerin evlilik birliğine olan etkilerinin araştırılması veya irdelenmesi söz konusu değildir. Zina başta olmak üzere pek kötü ya da onur kırıcı davranış; mutlak boşanma sebepleri arasında bulunmaktadır. Hayata kast; önemli bir boşanma sebebidir. Terk etme eylemi ise belirli şartları sağladığı takdirde mutlak boşanma sebepleri arasında olacaktır. Terkin en az altı ay devam etmesi gerekmektedir. Ayrıca, terk etmenin üzerinden dört ay geçtikten sonra hakim tarafından yapılan dön ihtarına uyulmadığı hallerde terk edilen eşin boşanma davası açma hakkı bulunmaktadır.  

Nisbi boşanma nedenleri söz konusu olduğunda bu sebeplerin evlilik birliğine vermiş olduğu etkilerin araştırılması gerekmektedir. Akıl hastalığı; bu sebeplerden birisidir. Bunun yanı sıra, boşanma davalarında en sık rastlanılan evlilik birliğinin sarsılması; nisbi boşanma sebepleri arasındadır. Suç işleme ve niteliksiz hayat sürme; bu tür boşanma nedenlerinden birisidir. Ancak, bir eşin bu eylemleri yaptığı takdirde evliliğin diğer eş için çekilmez bir durum alması şartı koşulmaktadır.  

Özel ve Genel Boşanma Nedenleri Nelerdir? 

Herhangi bir kusura dayanan boşanma nedenleri; özel boşanma nedenleri olarak bilinmektedir. Ancak, kusura dayanmayan boşanma nedenlerinin ise genel boşanma nedenleri arasında olduğunu ifade etmek gerekir. Özel boşanma nedenleri arasında yukarıda saydığımız mutlak ve nisbi boşanma nedenlerinin bir kısmı bulunmaktadır. Terk, zina, hayata kast, kötü muamele, onur kırıcı davranış, haysiyetsiz hayat sürme, küçük düşürücü suç işleme ve akıl hastalığı bu kategoride yer almaktadır.  

Akıl hastalığı; özel boşanma nedenleri arasında yer alsa da kuraldışı olduğunu ifade etmek gerekir. Akıl hastalığının herhangi bir boşanma nedeni sayılması için sağlık raporu gerekmektedir. Bunun yanı sıra, hastalığın iyileşmesinin mümkün olmadığı kanaatinde bulunulmalıdır. Ayrıca, akıl hastalığından muzdarip olan eş yüzünden diğer eşin hayatının olumsuz etkilenmesi söz konusu olmalıdır.  

Genel boşanma sebeplerinin başında evlilik birliğinin temelden sarsılması gelmektedir. Ancak, bu durumun çiftler tarafından ispat edilmesi istenmektedir. Bir diğer sebep ise anlaşmalı boşanma olmaktadır. Bu noktada, çiftlerin ispat etmesi gereken herhangi bir durum söz konusu değildir. Buna ek olarak, fiili ayrılık olarak bilinen durumun söz konusu olduğu hallerde de ispata gerek duyulmaz.  

Evlilik birliğinin temelden sarsılması için evliliğin en az bir yıl sürmesi gerekmektedir. Ayrıca, çiftlerin birlikte başvurması ya da birinin başvurusunun diğeri tarafından kabul edilmesi istenmektedir. Bunun dışında, boşanma sonucu mali durum ve çocuklar hakkında eşler tarafından yapılan düzenleme; hakim tarafından uygun bulunmalıdır. Hakim tarafından yapılan değişiklik eşler tarafından uygun bulunursa süreç devam eder.